b&wtips®

Sport- és adatelemzés! A sportfogadás nálunk kezdődik!

B&WTIPS CLUB CARD

Csatlakozz te is a törzsvásárlóinkhoz! Igényeld még ma a b&wtips törzsvásárlói kártyát és élvezd a tagság nyújtotta előnyöket! A törzsvásárlói kártya éves díja: 9.999 Ft

Ha érdekelnek a részletek, csak görgess lentebb!

MI AZ A CLUB CARD?

A kártya a vásárlástól számított egy évig érvényes és az alábbi kedvezményekre jogosít fel, illetve ajándékokkal jár:

Egy éven keresztül minden termékre -10%-os kedvezményt adunk számodra!

2022-ben új kollekcióval bővül a b&wtips termékpalettánk és ennek köszönhetően egy új termékekből álló b&wtips termékcsomagot szeretnénk küldeni minden törzsvásárlónknak!

Törzsvásárlói tagság megváltásának menete:

Kattints az igénylem a kártyát gombra, majd vásárold meg a törzsvásárlói kártyát! Miután elküldted a megrendelésed a kártyára,  aktiváljuk a törzsvásárlói tagságod és innentől kezdve egy éven keresztül élvezheted a kártya nyújtotta előnyöket.

Kedvezmények: a kártya vásárlása után, elérhetővé válnak törzsvásárlóinknak szánt speciális különleges akciók. E-mail formájában elküldünk számodra egy kuponkódot, amelyet egy éven keresztül minden alkalommal beválthatsz és -10% kedvezményre vagy jogosult minden vásárlásodkor.

Meglepetések: 2022-ben új kollekcióval bővül a b&wtips termékpalettánk és ennek köszönhetően egy új b&wtips termékcsomagot szeretnénk a törzsvásárlóinknak küldeni! Ehhez mindenképp fontos, hogy pontosan add meg a lakcímed, hiszen a futárszolgálat majd oda fogja vinni a b&wtips ajándékcsomagokat.

Fontos! Miután megvásároltad a törzsvásárlói kártyát, a vásárlásaid során minden alkalommal jelentkezz be email címed és jelszavad megadásával, hiszen a rendszer így tud majd azonosítani törzsvásárlóként. 

Élvezd te is a tagság nyújtotta előnyöket 1 éven keresztül!

Amennyiben már megvásároltad a törzsvásárlói kártyád, de probléma merülne fel a használat közben, kérjük lépj velünk kapcsolatba az info@betandwintipps.com email címen keresztül.

A Tagságról általánosságban 

A b&wtips Club Card tagsági jogviszonyt bármely 18 év fölötti természetes személy kezdeményezhet.  A tagsági jogviszony fenntartásának feltétele a Verdes János ev. kondícióinak és szabályzatainak, különös tekintettel jelen Általános Szerződéses Feltételeknek az elfogadása és betartása.

Díjak

A törzsvásárlói rendszerünkhöz való csatlakozás és maga a tagság éves szinten 9.999 Forintba kerül

Adatvédelem

A Verdes János ev. a birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és az adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi.

Az Általános Szerződési Feltételek és a teljes Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat elérhető:

https://betandwintipps.com/aszf/

https://betandwintipps.com/adatvedelem/

 

Bevezetés: A Verdes János ev. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Verdes János ev. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Club Card programmal összefüggésben használja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szabályzat hatálya, alapelvek: A jelen szabályzat alkalmazása a Verdes János ev. által szervezett Club Card résztvevőjére vonatkozik. A szolgáltatót mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), megfelelően tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait. A Verdes János ev. elérhetősége: info@betandwintipps.com. A Verdes János ev. adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra. Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhető: https://betandwintipps.com/adatvedelem/ címen. A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

Jogi háttér: Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv), és iparági szabályok, ajánlások, valamint az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete.
Az Infotv. 5§. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha b) az érintett ahhoz hozzájárul. Az Infotv. 3. § szerint:

Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; az adattörlés a Verdes János ev. által meghatározott kártya inaktivitási idő után történik meg az alábbi szabályok szerint:

Ügyfél kártyájának letiltása: Az ügyfél tájékoztatása után a kártya letiltásra kerül, amennyiben a törzsvásárlói kártyán 5 évig nem történik tranzakció.
Ügyfél adatainak törlése: Az ügyfél tájékoztatása után, amennyiben a törzsvásárlói kártyán 10 évig nem történik tranzakció a Vásárló által megadott személyes adatok törlésre kerülnek.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Tájékoztatás

Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Verdes János ev.
kapcsolattartó neve: Verdes János
az adatkezelés célja: törzsvásárlói rendszer nyilvántartás
az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
a kezelt adatok köre: személyes adatok
az adatkezelés időtartama: a kártya visszavonásáig

Adatbiztonság

Az adatok tárolása a http://www.betandwintipps.com weboldal rendszerein belül történik!

Jogorvoslat

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Kérelmére a Verdes János ev. részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (http://www.naih.hu).

2021.10.26 , Debrecen

Kövess minket!

Próbáld ki a mobil applikációnkat, illetve kövess minket a közösségi felületeinken keresztül is! Légy mindig naprakész és válj b&wtips rajongóvá!!

MOBIL APPLIKÁCIÓ

Az applikáció a google play áruházban érhető el és több száz felhasználója van már!

Telegram csatorna

Az alkalmazás segítségével  szinte másodperceken belül értesülhetsz a velünk kapcsolatos információkról!

Közösségi MÉDIA

0