b&wtips®

Sport- és adatelemzés! A sportfogadás nálunk kezdődik!

Év végi nyereményjáték!

{"source_sid":"382A5426-4134-4B29-88C2-9F5308B2D986_1605454014081","subsource":"done_button","uid":"382A5426-4134-4B29-88C2-9F5308B2D986_1605454014049","source":"other","origin":"gallery"}

Az előző évhez hasonlóan idén sem feledkezünk meg azon előfizetőinkről akik az év legvégén is megszavazzák számunkra a bizalmat. Az akkori nyereményjátékban közel 2.000.000 forintnak megfelelő összeg került kisorsolásra és most is ennek megfelelően szeretnénk a nyereményeket kisorsolni. Ugyanis idén is huszonöt nyereményt fogunk kisorsolni a prémium szolgáltatást igénylők között. Az előző évtől viszont némi eltérést is fogunk eszközölni, ugyanis november 15-től, azaz a mai naptól elérhető az éves szolgáltatásunk is, amit 119.988 forint helyett 69.999 Forintért lehet igényelni korlátozott számban (50 fő)! Mindezek mellett azon előfizetők akik igénylik az éves előfizetést b&wtips logóval ellátott szájmaszkot, pólót és bögrét kapnak ajándékul, amelyet a nyereményjáték feltételeinek megfelelően 2021. januárjában juttatunk el hozzájuk!

Vegye igénybe minél hamarabb az éves szolgáltatásunkat, szavazzon Ön is bizalmat és legyünk közösen sikeresek a 2021-es évben is! Az éves szolgáltatás 2020.11.15.-2020.12.31. között vehető igénybe és maximum ötven előfizető rendelheti meg azt!

Prémium szolgáltatás (Éves csomag)

119.988
69999 Ft / év
 • Korlátozott hozzáférés (50 fő)
 • Garantált ajándékok : b&wtips törölköző, toll és bögre
 • Statisztikai rendszer korlátlan használata
 • xG (várható gólszám előrejelzések)
 • Prémium elemzések
 • Élő tippek
 • Email alapú konzultáció
 • Bankrollmenedzsment és stratégia
Nov. 15 - Dec. 31.

Amennyiben Ön csak a harminc napra igényelhető prémium szolgáltatásunkat venné igénybe nincs más dolga, mint megrendelni a szolgáltatást és várni az év utolsó napját, amikor a nyereményjátékunk lezárul. Amennyiben szerencséje van a huszonöt nyeremény bármelyike az Öné lehet!

Fődíjak:
10 db egy éves prémium előfizetés
További nyeremények:
15 db logózott b&wtips termékcsomag, amely b&wtips logóval ellátott pólót és szájmaszkot tartalmaz!

Prémium szolgáltatás

9999 Ft / 30 nap
 • Korlátlan hozzáférés
 • Statisztikai rendszer korlátlan használata
 • xG (várható gólszám előrejelzések)
 • Prémium elemzések
 • Élő tippek
 • Email alapú konzultáció
 • Bankrollmenedzsment és stratégia
Elérhető

Részvételi feltételek:

2020.11.15 és 2020.12.31. között azon felhasználók, akik előfizetnek a “Prémium” szolgáltatásunkra automatikusan részt vesznek a játékban. A sorsolásban egy előfizető csak egyszer vehet részt.

 

Igényelje Ön is a szolgáltatásunkat még ma! Kattintson ide!


A sorsolásról:

2020.12.31-én kerülnek kisorsolásra az előfizetők. Egy sorsoló program segítségével fogjuk kisorsolni a szerencsés nyerteseket és mindezt bárki élőben követheti majd az instagram csatornánkon keresztül. A sorsolást követően a szerencsés nyerteseink nevét rögzítjük, majd email formájában felvesszük a nyertesekkel kapcsolatot. Az előfizetés esetén ezért fontos, hogy minden egyes adatot pontosan töltsön ki (e-mail, lakcím)! Azon nyertesek, akik az egy éves “prémium” előfizetést” nyerték meg, a sorsolást követő egy órában már aktiválni fogjuk számukra a szolgáltatást. Akik pedig a logózott b&wtips termékcsomagot nyerték meg, legkésőbb a januári hónapban megpróbáljuk számukra eljuttatni a nyereményüket!

A nyereményjáték 2020.11.15. és 2020.12.31. között érvényes. 

Tehát nincs más dolga, mint igényelni a “prémium” szolgáltatásunkat és reménykedni, hogy Ön is a nyertesek között fog szerepelni.


Szabályzat:
Jelen szabályzat Verdes János ev. (4254, Nyíradony Ady E. u. 25., Adószám: 68336217-2-29) játéka: “Év végi nyereményjáték!”(továbbiakban: Játék) vonatkozik az alábbi meghatározott feltételekkel.

2. A Játék leírása és a Nyereményjátékban részt vevő személyek:
Játék időtartama: 2020. november 15. – 2020. december 31., a Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen szabályzatban meghatározottaknak teljes mértékben megfelel, és magyarországi állandó lakhellyel bír. A részvétel feltétele, hogy a résztvevő elfogadja a jelen szabályzatot és hozzájáruljon a személyes adatainak a kezeléséhez. A jelen szabályzatot a résztvevő által a játékban való részvétellel elfogadottnak kell tekinteni.

A Játékban nem vehetnek részt:
– Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói;
– egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

3. A Játék leírása, menete, részvételi feltételek:
A Játékban részt vehet minden 2. pont szerinti személy (a továbbiakban Játékos), aki a játék időtartama alatt előfizet a “prémium” szolgáltatásunkra és helyesen regisztrálja adatait (vezetéknév, keresztnév, email cím). A Játékos a játékban való részvétellel és az email cím megadásával hozzájárul, hogy email címére a Szervező hírleveleket küldjön. A Játékban való részvétel a hivatalos részvételi és játékszabályok automatikus elfogadását jelenti. A Játékos felel az általa felvitt adatok helyességéért és pontosságáért. Egy játékos egy alkalommal vehet részt a nyereményjátékban – amennyiben teljesíti a részvételi feltételeket. A Nyeremények, ajándékok más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem válthatók.

4. Nyertesek, nyeremények

4.1. Főnyeremény

A főnyeremény 10 db. egy  éves “prémium” szolgáltatás, amelynek értéke 12 x 9.999 Ft. A főnyeremény sorsolásának időpontja: 2020. december 31, a sorsolást Verdes János, a b&wtips tulajdonosa végzi el Debrecenben random szám generátor segítségével. Tíz nyertes kerül kisorsolásra. A nyerteseket a Szervező a regisztráció alkalmával megadott e-mail címen értesíti, a nyertesek nevét pedig weboldalán, telegram, instagram és facebook oldalán közli.

4.1.1. A főnyeremények nyerteseinek az értesítése

A szervező a sorsolást követő órában automatikusan értesíti a szerencsés nyerteseket. A szervező a hibásan megadott e-mail címért semmilyen felelősséget sem vállal. Amennyiben a Nyertesektől az értesítés kiküldésétől számított 15 napon belül visszajelzés nem érkezik, úgy a nyeremények nem kerülnek átadásra és az adott nyertes nyereménye törlésre kerül. A főnyereményt terhelő adókat a szervező viseli. A fődíjjal kapcsolatos igények tekintetében a nyereményt biztosító b&wtips szolgáltatót terheli a felelősség. A fődíjak nyerteseitől a szervező / lebonyolító további személyes adatok megadását kérheti, melyek a nyeremény átadásának feltételei.

5. Adatkezelés
A Játékos a Regisztráció véglegesítésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy:

I. személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező – esetleges tiltásinyilatkozatuk kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció során, valamint a jövőben saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára, egyéb marketinges anyagok küldése céljából felhasználhassa, azokat kezelje, feldolgozza;

II. nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozza;

III. a nyeremények átadásáról esetlegesen készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit a Szervező reklám céljából felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

IV. a Szervező a Játékos számára rendszeresen hírlevelet küldjön a Játékos által megadott e- mail címre.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló, többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a Játékszabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatkezelők, adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel alapján.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, továbbításra – ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az adatokat a Szervező a cél eléréséhez szükséges ideig, de legfeljebb 8 évig, vagy az adattulajdonos törlési kérelmének elintézéséig kezeli. Az adatkezelésre jogosult a jelen szabályzatban megjelölt Szervező. Szervező részéről az erre kijelölt munkavállalóik, valamint mindenkori ügyvezetőik és felsővezetőik is jogosultak az adatkezelésre, az adatok megismerésére. Az adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását írásban, a Szervező címére küldött levélben, illetve a Regisztráció során kapott e-mailben szereplő e-mail címre küldött elektronikus levélben. Az adatkezelés során a Szervező és a lebonyolításban részt vevő egyéb jogi személyek minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtesznek és rendelkeznek minden olyan eljárási szabállyal, amely alapján a résztvevő adatait megvédi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. A résztvevők által megadott adatokat a Szervező titokként kezeli, azt kizárólag jelen szabályzatban meghatározott célból használja fel, és maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, így az adatokat harmadik személynek nem továbbítja, illetéktelen harmadik személyeknek nem adja ki, nyilvánosságra nem hozza. Résztvevő jogosult a Szervezőtől tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.

Amennyiben Résztvevő a Nyereményjáték időtartamának lejártát megelőzően kéri adatainak törlését, úgy elveszíti jogosultságát az abban való részvételre.

6. A játékosok jogai, jogorvoslati lehetőségei a személyes adatok kezelése körében A játékos kérelmezheti az adatkezelőnél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, amennyiben az a valóságnak nem felel meg, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, amennyiben az adatkezelés jogellenes, hiányos, vagy téves és ezen állapot nem orvosolható, vagy amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés határideje lejárt, illetve amennyiben azt a továbbiakban nem kívánja.

A játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely tiltakozást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos a meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 30 napos határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A Játékos adatvédelmi jogainak megsértése esetén keresettel bírósághoz fordulhat, valamint jogszabályban meghatározott esetekben eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A tájékoztatási, helyesbítési, törlési igényt postai úton, a Szervezők székhelyére kell eljuttatni, emailben pedig a info@betandwintipps.com címekre. A Szervező haladéktalanul, de legkésőbb a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatók helyre.

7. Felelősség kizárása

A regisztráció hiányosságáért (e-mail cím elírása stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, a résztvevőt terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából, illetve a nyeremény átvételének elmulasztásából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a résztvevőket terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjátékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A résztvevő a Nyereményjátékban történő részvétellel kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. Résztvevő vállalja továbbá, hogy jelen szabályzat rendelkezéseit megtartja.Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a regisztrációkor megadott e-mail címről a info@betandwintipps.com e-mail címre. Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel, hogy „Év végi nyereményjáték”. A szervező kizárja felelősségét a más nevében történő Játékban részvétellel, a nyeremény átadása során a más általi átvétel miatt felmerülő igénnyel kapcsolatban.

8. További Információ

A szervező fenntartja a jogot jelen szabályzat bármely pontjának vagy egészének megváltoztatására, ha azt technikai, kereskedelmi jellegű vagy a nyilvánosság részéről felmerülő okok megkövetelik a játékosok előzetes értesítése nélkül.

0
%d bloggers like this: